onsdag 13. juli 2011

Litt om dommedager

Et passerende sort hull.
I følge blant annet Wikipedia, vil sola i løpet av noen få milliarder år sakte men sikkert grille og fortære jorda. Hvis menneskeheten lever så lenge, har vi for lengst funnet oss andre steder å bo.  I dag er Doomsday Clock seks på tolv.


De mest grufulle truslene kan utrydde alt liv på noen dager. 
Bare tanken på et passerende sort hull eller grey goo kan være en oppskakende opplevelse for de med litt fantasi. En kombinasjon av katastrofer kan skumpe til en vaklende balanse og sende oss inn i en spiral mot en hjerteskjærende teotwawki, som det heter på kult.


Vi kan se for oss Peak oil, verdiløse statsobligasjoner, global økonomisk depresjon, eskalerende politisk og religiøs ekstremisme. En ny runde med våpenkappløp som kanskje denne gang ender i kjernefysisk, kjemisk eller biologisk krig. Verdenssamfunnet går i oppløsning, sattelittene blir romsøppel. Den teknologisk utviklingen stagnerer akkurat så lenge at vi ikke har noe å stille opp med når vi nesten plutselig oppdager en rom-klump


Bortsett fra alle gudene våre, er vitenskapen vårt store håp. Scifi blir virkelig hver dag. Enhver teknologi man kan forestille seg og som ikke bryter fysikkens lover, kan hypotetisk sett bygges. Alt vi omgir oss med i hverdagen har en gang vært utenkelig teknologi. Det er mulig å forestille seg snodige humanoider som om to milliarder arrangerer grillfester med rød kjempe-tema. Vil bare nevne det. 
Teknologien er desverre en større fare enn noensinne. I dag kan man kjøpe mascara og undertøy med nanoteknologi. Det er noe annet enn polynam, nanopartikler er ikke en gimmick.. Vi aner i realiteten ingenting om konsekvensene på lang sikt, så det er urovekkende at noen allerede nå mener at de trenger nanopartikler i trusa.


Usynlighetskappe
Her er noen av framtidas farer, for sikkerhets skyld på engelsk.


Menneskeskapte:
Overconsumption, overfishing, overpopulation, water and farmland shortage, pollution, greenhouse gasses, deforestation, extinction of species, loss of biodiversity, economic collapse, growing income gap, mass migrations, political and religious extremism, terrorism, nuclear/chemical/biological warfare, pandemics, Grey goo, A.I. uprising, doomsday device, vuvuzela.


Fra Moder Jord:
Mega disasters, supervolcanoes, flood basalt, climate change, plate tectonics, extinction event, irreversible greenhouse effect, pole shift


Space s***:
Earth-Moon relationship, impact event, space weather, gamma ray bursts, dying earth, harmful life forms, passing black hole, supernova, mortal Universe.
Noen av disse vil en dag bli uvirkelige førstesideoppslag. Allikevel blir vår ikke-så-nære framtid stort sett ignorert. Du kan selvfølgelig gi blanke i dommedag, du er sannsynligvis død uansett, men det finnes over sju milliarder gode grunner til å tenke seg litt om.
--
Wikipedia/Human_extinction

fredag 28. januar 2011

Migrasjon

Ikke siden tidlig middelalder har folkevandringer endret like mye på Europa som i dag. Globaliseringen skaper krangel overalt, men samtidig er den en positiv kraft. Den bringer med seg nye impulser og kan legge grunnlag for debatt om grunnleggende samfunnsverdier. De fleste møter fremmede kulturer med skepsis, men en nabo fra en annen del av verden vil på sikt føre til økt forståelse og toleranse for andres særegenheter.
Sær folkevandrer
Migrasjon er å bevege seg fra a til b, og så kanskje til c, d etc. Begrepet brukes i kjemi, biologi og dataprogrammering, men når vi snakker om mennesker betyr det å flytte fra et land eller område til et annet. Evolusjonen forteller oss at det er to måter å unngå utryddelse på når miljøet endrer seg: utvikle seg eller finne bedre livsbetingelser et annet sted. Migrasjon er en naturlig reaksjon på forandring.

En migrant kan være emigrant, immigrant eller nybygger. En nybygger var i utgangspunktet en som tok med seg alt og bosatte seg på et avsides sted hvor det gikk an å bygge seg et bruk. Før var avsides nesten alltid det samme som folketomt, men det stemmer stadig sjeldnere. Bare på de siste to hundre årene har verdens befolkning fordoblet seg sju ganger! Til neste år runder vi 7.000.000.000 borgere, den siste milliarden brukte vi kun ti år på!  Det blir altså stadig trangere, men hovedproblemet er ikke at Jorda er så liten, det er at alle helst vil bo på de samme stedene, hvor det går an å fiske, høste eller komme seg til jobben. Det er fremdeles mange folketomme steder, men de færreste som kaller seg nybyggere i dag har planer om å sette poteter.
Israelske migranter
Ordvalg avgjøres av ens virkelighetsoppfatning. Man kan kalle israelerne som bosetter seg i palestinske områder for settlere, altså nybyggere, eller okkupanter, men de er uansett migranter. I mange saker kaster de stridende seg ned i skyttergravene så fort et bestemt, betent ord kommer med i samtalen. Vi må selvfølgelig diskutere vanskelige ting som abort, dødsstraff, fortball, NSB, burka og innvandring, men som regel fører fastlåste oppfatninger om begrep til at samtalen stopper opp. Vi trenger et stadig påfyll av nye ord og begreper for at ikke samfunnsdebatten skal påføres ytterligere forstoppelse. Kompliserte samtaler krever mange forskjellige ord. Jo flere sider en sak har, jo viktigere er det for alle å finne presise begreper som dekker akkurat det som skal beskrives. Det blir færre misforståelser og hakk i plata. Et fremmed ord - det behøver selvfølgelig ikke å være et fremmedord, det gjelder faktisk alle ord - gir perspektiv og innsikt. For å forstå nytt ord, må du gå gjennom dine egne begreper og plassere det nye et sted i ditt eget indre terreng. Det blir du i teorien litt glupere av, uten at det betyr at ja/nei-saker nødvendigvis gjør deg dummere.

I forståelsen av migrasjon brukes av og til begrepet "push & pull", kan Wikipedia fortelle oss. Push er negative årsaker som fører til emigrasjon, mens Pull er positive som forårsaker immigrasjon. De negative faktorene kan være naturkatastrofer, sult, arbeidsledighet og krig. Velferdsordninger, muligheter for arbeid og ikke minst mulighet til å komme seg dit, er positive faktorer.
Push. Pakistan 2010.
I Norge er 11,4% av befolkningen regnet som immigranter, og immigrasjon står for over halvparten av befolkningsveksten. De kommer fra mer enn 200 land, de fleste fra EU, Pakistan, Somalia og Irak. I følge FN var det i 2010 ca 214 millioner migranter, derav ca 60% i industriland. Omtrent 700 millioner ville ha bosatt seg i et annet land, hadde de hatt muligheten.

Alle vil og har rett til å søke seg et bedre liv. Det er meningsløst å fordømme noe en selv ville ha forsøkt i tilsvarende situasjon. Problemet er at det er så mange som flytter på seg at ikke alle kan få slippe inn overalt. I alle fall tror vi det. Det ville uansett ha blitt et sabla rot. Et rikt land med åpne grenser vil bli oversvømmet av immigranter om ikke andre følger etter. De siste årene har de fleste land strammet inn reglene for innvandring, noe som fører med seg enda flere tragiske skjebner.

Maria Amelie
Vi bør bli snillere, mer romslige i immigrasjonspolitikken. Det er både hjerteløst og tanketomt å sende ut folk som er i stand til å ta forsørge seg selv og sine. Ikke jag dem! De skader ingen, tvert i mot. De må få slippe å leve et uverdig liv i skjul eller i institusjoner. I tillegg til en oppmyking av de de reglene som gjelder i dag, trenger vi en enkel og grei ordning hvor hvem som helst kan ta en test i norsk språk, samfunn og historie. De som består får bli, uten noe mer om og men.

Vi velger ikke selv hvor og når vi blir født, og ingen stat bør legge unødvendige hindringer i veien for drømmen om et bedre liv.


--
wiki/Folkevandringstiden
wiki/Migrants
ssb.no/innvandring/